het gebouw

het gebouw

Dit ‘Kasteelhof’ vlakbij de kerk van Rekkem dateert uit het midden van de 14de eeuw en is beschermd erfgoed. Het domein behoorde toe aan adellijke families, vermoedelijk heeft er ook een baljuw gewoond. In de loop der jaren kwamen er gebouwen bij. Deze vierkantshoeve is karaktervol en heeft heel wat charme. Het interieur heeft een renovatie nodig. De gebouwen lenen zich prima voor multifunctioneel gebruik, zoals een B&B of een vrij beroep. Het domein is 8.081 m² groot.

 

 

De hoeve heeft voornamelijk een 19de-eeuws uitzicht, behalve het vroeg 17de-eeuws woonhuis of het voormalige baljuwhuis. De gebouwen uit baksteen liggen rond een erf met kiezels. Er zijn ook een poortgebouw, een stalvleugel, een schuur en een garagegebouw. De voorgevel is authentiek en werd prachtig gerestaureerd. Er zijn trapgevels met op de hoeken witte natuursteen. De bovenvensters zijn houten kruiskozijnen. In de koeienstal bleven hardstenen slieten en bakstenen troggewelfjes bewaard. De stallen zijn geen beschermd erfgoed.