Beheer & betaalzekerheid

In deze verhuurformule geeft u alle zorgen uit handen. Wij zoeken de geschikte huurder voor uw exclusieve eigendom, volgen het huurcontract zorgvuldig op en zorgen voor tussenkomst -tijdens een vooraf bepaalde periode- in het spijtige geval van niet-betaling. Beheer & betaalzekerheid is een uitbreiding op onze andere twee verhuurformules. U geniet van alle voordelen van deze twee formules, met daarboven op nog tal van andere voordelen. Ontdek het snel hieronder. 


Tussenkomst niet-betaling

Tussenkomst niet-betaling 

In deze formule stelt Van der Build zich garant voor de huurinkomsten. Wij bouwen een extra zekerheid in voor de verhuurder, zodat deze zich geen zorgen hoeft te maken over het innen van de huurgelden. Bij niet-betaling van de huurder verzekeren wij immers een tussenkomst gedurende een vooraf bepaalde periode. Op deze manier loopt de verhuurder geen enkel gevaar. 

Gerecht

Gerechtelijke procedure bij niet-betaling

Indien de niet-betaling van de huurder aanhoudt, regelt Van der Build in naam en voor rekening van de verhuurder de minnelijke ontbinding van de huurovereenkomst en/of de opstart en opvolging van een gerechtelijke procedure tot invordering van de huurachterstal en/of uithuiszetting. Van der Build behoudt steeds het bereiken van een snelle oplossing voor huurder en verhuurder als streefdoel. 

Herstellingswerken

Opvolgen herstellingswerken

Voor herstellingswerken kan de huurder op ons vertrouwen. Van der Build analyseert wat er moet gebeuren en neemt contact op met een expert die het probleem kan oplossen tegen een voordelig tarief. Wij volgen alles zorgvuldig op, zodat we zoveel als mogelijk de verhuurder hierin kunnen ontzorgen. 

Screening

Screening 

Kandidaat-huurders worden door onze diensten voorafgaand doorgelicht om aan te tonen dat zij over voldoende financiële inkomsten beschikken om comfortabel te kunnen huren. Dit zorgt ervoor dat u als eigenaar geen kandidaten over de vloer krijgt die niet solvabel zijn. 

Schadegevallen

Schadegevallen 

In geval van schade neemt Van der Build contact op met de verzekeringsmaatschappij. Wij zorgen voor de afhandeling, opnieuw met als streefdoel het zoveel mogelijk ontzorgen van de verhuurder. 

Huurgeld innen

Innen van de huurgelden

Wij ontvangen de huurgelden van de huurder. Na afname van ons makelaarsloon storten wij dit door naar de verhuurder, zodat de verhuurder zich geen zorgen moet maken over het (op tijd) ontvangen van de huurdersgelden.  

Op zoek naar een andere verhuurformule?

Ontdek onze 4 verhuurformules

Ik wens mijn eigendom te verhuren

Contact met ons opnemen